PERSINGEN – Dinsdagmorgen12 april is de haan en kruis van de kerktoren gehaald van het monumentale kerkje in het kleinste dorp van Nederland: Persingen.

De haan werd veilig gesteld door Henk Lanters werkzaam bij aannemersbedrijf Albert de Witt uit Ooij en zal grondig onder handen worden genomen. De goudkleurige haan zal een ware facelift ondergaan, evenals de kerk die momenteel geheel in de steigers staat in verband met restauratie werkzaamheden die hoognodig uitgevoerd moesten worden.

Zowel aan de toren als het middenschip moet het nodige gebeuren. Daarnaast zal het voegwerk waar nodig aangepakt gaan worden alsmede het dak om lekkages te voorkomen. Ook zullen wat dakgoten en regenpijpen vervangen moeten worden. In de kerk zelf zal ook wat moeten gebeuren, maar dit is niet van grote betekenis. De restauratiewerkzaamheden zullen enkele maanden in beslag nemen.

Uit de controles van Monumentenwacht bleek enkele jaren geleden al dat zowel de toren als het schip moeten worden gerestaureerd. Voor het schip heeft de Stichting Het Kerkje van Persingen een rijkssubsidie van € 159.310,- ontvangen, maar voor de toren na vier verzoeken niet. Dit gebeurde later overigens wel: € 11.250,-, maar dat is te weinig.

Het college van voormalig Ubbergen wilde de stichting op 4 november 2014 geen subsidie voor de toren geven, maar na een initiatiefvoorstel vanuit de Ubbergse raad werd er één week later alsnog een subsidiebijdrage voor de hoogte van € 123.486,- toegekend. Dat bedrag is namelijk begroot voor de restauratie.

Nu blijkt echter dat de Stichting eind 2014 geen brief c.q. subsidiebeschikking heeft ontvangen. Dit is deze week alsnog gebeurd, met daarin de voorwaarden voor de uitbetaling. De gemeente stelt de subsidie pas definitief vast na het overleggen van een totale verantwoording. Het bedrag zal niet hoger zijn dan € 112.000,-. Dat zijn € 123.486,- minus de € 11.250,- die de Stichting later alsnog van het rijk heeft ontvangen.

Het kerkje is gebouwd in de 14e eeuw en heeft sinds de 15e eeuw haar huidige vorm.

Klik hier onder op foto voor meeer...

Restauratiewerkzaamheden Persings kerkje