Op 15 juli 2016 om 14.00 uur zal de Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, de Hr. Cornielje, samen met de Hr. Heijdra, provinciale ambtenaar en zoon van de overleden molenarchitect Heijdra, de recent herbouwde Thornsche Molen officieel in gebruik stellen.

De ingebruikstelling zal gebeuren na de traditionele kerkelijke inzegening. Aansluitend zullen nazaten van de molenaarsfamilie Vierboom het naambord van het terras onthullen.

Door de Hr. Jan v. Eck zal de boekpresentatie plaatsvinden en het eerste exemplaar worden aangeboden van het door hem geschreven, prachtige boek, over geschiedenis en herbouw van de Thornsche Molen.

Het feestelijk gebeuren zal worden opgeluisterd door een vocaal optreden van het koor AP/ART en een muzikaal optreden van “de Spetters”.

 

Over de Stichting Thornsche Molen.

Lokatie Thornschestraat 20 6575JJ Persingen.

Aanvullende gegevens over de stichting vindt U op www.thornschemolen.nl

Namens het bestuur Stichting Thornsche Molen,

Vz. Henny Driessen.