Voorstel optimalisatie van afvalinzameling naar gemeenteraad

Op 1 april 2021 bespreekt de gemeenteraad de optimalisatie van de afvalinzameling in de gemeente Berg en Dal. Het voorstel is om het afvalbeleid op twee punten te veranderen. Namelijk het restafval in plaats van tweewekelijks, vierwekelijks ophalen door Dar vanaf 2022. En het apart inzamelen en verwerken van luiers en incontinentiemateriaal vanaf halverwege 2021.

Het voorstel is een uitkomst uit de verschillende gesprekken die met inwoners zijn gevoerd. Het college legde in september 2020 een aantal keuzes voor aan de gemeenteraad ter bespreking. De raad sprak haar voorkeur voor deze keuzes uit. Maar het college en de raad vonden het belangrijk dat ook inwoners betrokken werden bij deze keuzes.

De inwoners zijn door middel van een digitale enquête en door een viertal digitale groepsgesprekken betrokken. In totaal vulden 340 inwoners de enquête in. Aan de online groepsgesprekken deden 24 inwoners mee.

Resultaten
Inwoners geven in algemene lijn het volgende aan: 
Ze waarderen het huidige hoge serviceniveau en dit serviceniveau mag geld kosten. 
Ze vinden het belangrijk dat afval makkelijk kan worden gescheiden. 
Ze vinden het prima dat de gebruiker/vervuiler betaalt, maar als gemeente moet je wel opletten dat je dit niet té ver doorvoert.

Daarnaast bleek dat voor omgekeerd inzamelen onvoldoende draagvlak is onder de inwoners. Verder is er een wisselende voorkeur voor het stoppen van de wekelijkse inzameling van gft-afval in de zomer.

Serviceniveau blijft hoog
Luiers en incontinentiemateriaal vormen een groot deel van het restafval. Door deze apart in te zamelen en verwerken kunnen we de grondstoffen opnieuw gebruiken. Het draagt dus bij aan verdere afvalscheiding, maar is ook zeker een wens vanuit de inwoners. Het minder vaak ophalen van restafval stimuleert tot verder scheiden. En door het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal verdwijnt een bron van geur. Daardoor is het ook acceptabel om de inzamelfrequentie te verlagen. Op die manier bespaart de gemeente op de inzamelkosten.

Met deze twee wijzigingen bereikt de gemeente een verdergaande afvalscheiding en een verlaging van de afvalkosten. Daarnaast blijft het serviceniveau hoog, dit wordt gewaardeerd door de inwoners.

 


 

Formulierenbrigade in Berg en Dal start op 4 maart

Groesbeek, 26 februari 2021

Vanaf 4 maart 2021 gaat de formulierenbrigade van start in de gemeente Berg en Dal. De formulierenbrigade helpt inwoners bij het invullen van (online) formulieren.

De spreekuren van de formulierenbrigade zijn om de week op de donderdag van 11.00 tot 14.00 uur, in Voorzieningenhart Op de Heuvel in Groesbeek. De eerste keer is op donderdag 4 maart. Inwoners kunnen een afspraak maken via https://www.sshbsupport.nl/formulierenbrigade/#contact. Of via 06-13 08 17 34.

Door de coronamaatregelen werkt de formulierenbrigade voorlopig alleen op afspraak.

Wat voor soort hulp?
De formulierenbrigade helpt inwoners die (financiële) vragen hebben. Of moeite met het begrijpen van (online) formulieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Of een goedkopere zorgverzekering. De formulierenbrigade kan ook controleren of de juiste gegevens bij de belastingdienst bekend zijn, voor het aanvragen van zorg- en huurtoeslag.

Wethouder Irma van de Scheur:
‘’Formulieren invullen is vaak best ingewikkeld. Een foutje bij het invullen is snel gemaakt. Sommigen beginnen er zelfs niet aan omdat ze het te moeilijk vinden. Dit kan grote gevolgen hebben. Mensen lopen allerlei regelingen en vergoedingen mis. Er kunnen daardoor financiële problemen ontstaan. Met de formulierenbrigade willen we voorkomen dat mensen in de problemen raken omdat ze een formulier niet of niet goed hebben ingevuld. Fijn dat er vrijwilligers zijn die onze inwoners willen helpen.”

De gratis hulp van de vrijwilligers van de formulierenbrigade is kortdurend. Dit betekent dat één afspraak in principe voldoende moet zijn. Heeft een inwoner meer hulp nodig? Dan verwijst de formulierenbrigade door naar andere hulpverleners.

Samen met Heumen en Mook en Middelaar
Berg en Dal pakt de formulierenbrigade samen met de gemeenten Heumen en Mook en Middelaar op. Op de donderdagen in de even weken is formulierenbrigade in de gemeente Berg en Dal. Op de andere donderdagen in Heumen of Mook en Middelaar. Inwoners van alle drie de gemeenten kunnen bij alle drie de spreekuren terecht. Meer informatie: https://www.sshbsupport.nl/formulierenbrigade/#contact

 


 

Groesbeek, 1 mei 2020


Gemeente Berg en Dal start met ondernemersspreekuur

De gemeente Berg en Dal start vanaf 7 mei met een telefonisch ondernemersspreekuur. Ondernemers uit de gemeente Berg en Dal kunnen bij het spreekuur terecht met al hun vragen en zorgen over de coronacrisis.

Het spreekuur is vanaf 7 mei iedere maandag en donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Ondernemers die alvast een afspraak willen inplannen kunnen dit doen via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Vanaf woensdag 6 mei is het ook mogelijk om telefonisch een afspraak te maken via 024-751 65 80, tijdens kantooruren. Meer informatie over het ondernemersspreekuur staat op de website van de gemeente www.bergendal.nl  > nieuwsberichten coronavirus.

Eerdere maatregelen De gemeente heeft al eerder allerlei maatregelen genomen om ondernemers en inwoners te ondersteunen in de coronacrisis. Zo kunnen ondernemers die getroffen zijn door de coronamaatregelen bijvoorbeeld een Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) aanvragen. De gemeente heeft hier inmiddels al ruim 700 aanvragen voor binnengekregen. Ook zijn de betalingsregelingen voor de gemeentelijke belastingen versoepeld.

Een volledig overzicht van alle maatregelen staat op de website van de gemeente www.bergendal.nl 


Wethouder Irma van de Scheur:

‘’Wij begrijpen heel goed dat veel ondernemers zich zorgen maken en met heel veel vragen zitten. Een luisterend oor, begrip en goed advies vinden wij belangrijk. Daarom starten wij op 7 mei met het telefonisch ondernemersspreekuur.

Ik hoop dat ondernemers gebruik gaan maken van ons spreekuur. En dat ze steun ondervinden door de gesprekken. Maar ik hoop natuurlijk vooral dat we deze crisis met elkaar zo goed mogelijk te boven komen. Zodat we samen kunnen blijven bouwen aan een ondernemende gemeente.’’

 

  

Aanpak woningtekort Berg en Dal

( PERSBERICHT - Groesbeek, 28 augustus 2020)

Net als veel gemeenten kent Berg en Dal een groot woningtekort. Nu en in de komende jaren. Op basis van actuele (verwachtings)cijfers heeft de gemeente een actieplan opgesteld om de woningbouw te versnellen.

Waar zit het woningtekort vooral? Dit is met name het geval in de grotere kernen dichtbij Nijmegen: Beek, Berg en Dal, Ooij en Groesbeek. Het tekort is het grootst bij de betaalbare woningen (koop tot € 250.000, huur tot € 900) en voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen, statushouders, uitstroom jeugdzorg en mensen die zorg nodig hebben.

Wat zijn de plannen? Van 2020 tot en met 2029 moeten er 1200 woningen gebouwd worden. Dat is een netto toevoeging: als er woningen gesloopt worden komen die aantallen bovenop de 1200. Daarbij ligt de nadruk op kernen vlakbij Nijmegen waar de tekorten het grootst zijn. En als er in de overige kernen ook geschikte bouwlocaties en -projecten mogelijk zijn pakt de gemeente deze ook op. Enkele belangrijke uitgangspunten bij de bouw zijn:  Verstening tegengaan en wijken vergroenen;  Herbestemmen vastgoed;  Duurzame bouw bij koop- en huurwoningen (energieneutraal, aardgasvrij etc.);  Voldoende betaalbare (starters)woningen in de koop- en huursector;  Stimuleren doorstroming: nieuwe woningen worden bij voorkeur ‘levensloopgeschikt’ ontwikkeld, zodat je er bijvoorbeeld ook kunt wonen als je oud bent en minder mobiel.

Wat zijn de vervolgstappen? Als de gemeenteraad op 24 september 2020 akkoord gaat met het actieplan gaat de gemeente de mogelijke locaties voor woningbouw verder onderzoeken. Daarbij kijkt de gemeente wat er wel of niet mogelijk en wenselijk is.