Verpleeghuizen en kleinschalige  woonvormen voor ouderen  in de gemeente Berg en Dal

 

Beste bewoners,

Een paar weken geleden nog maar hadden wij nog maar nauwelijks gehoord van het coronavirus. Laat staan dat wij ons voor konden stellen dat deze een epidemie zou veroorzaken, die in verbluffend korte tijd ons dagelijks leven compleet zou veranderen!

En toch is dat gebeurd, en met pijn in ons hart hebben wij voorlopig afscheid moeten nemen van vertrouwde en volstrekt vanzelfsprekende gewoonten en omgangsvormen. Een warme handdruk, een knuffel, een kus op de wang. Samen met familie en vrienden je verjaardag vieren, of gezellig uit eten, een kopje koffie op een terras in het voorjaarszonnetje. Al die kleine gebaren en gebeurtenissen die warmte en betekenis geven aan ons leven.

Het kan allemaal voorlopig niet meer, want hoe dichter wij bij elkaar zijn, des te gemakkelijker kan de ziekte zich verspreiden. Wij moeten dus meer afstand van elkaar nemen. De offers die van u en ons allemaal gevraagd worden, die moeten wij helaas brengen. Zo kunnen wij de mensen beschermen die door hun leeftijd of zwakke gezondheid minder goed bestand zijn tegen dit vervelende virus. Het is dus voor uw gezondheid, dat de regering heeft besloten om voorlopig geen bezoek meer toe te laten tot verpleeghuizen.

Een goede beslissing, denk ik, maar wel één die ons zwaar valt. Die zeker u zwaar valt. Bezoeken van kinderen en kleinkinderen, het samenzijn met broers en zussen, vrienden en bekenden. Dát is het waar u naar uitkijkt, en wat kleur geeft aan uw dag.

Ik vind dat eenzaamheid niet de prijs moet zijn van veiligheid en gezondheid. Ik hoop van harte dat wij met z’n allen mooie manieren vinden om onze verbondenheid met u een nieuwe invulling te geven. Door met u te bellen en te skypen, door brieven en kaarten te schrijven, door foto’s te sturen en door extra mooie tekeningen te maken. En wie weet wat wij nog meer verzinnen om het contact warm te houden!
Ik wens u heel veel sterkte toe in de komende tijd. Houd vol, en houd moed, en laten wij er samen de schouders onder zetten en er het beste van maken. Ik hoop dat wij elkaar heel spoedig weer op ouderwets hartelijke wijze zullen kunnen begroeten!

Met vriendelijke groet, mede namens de wethouders en raadsleden van Berg en Dal,
Mark Slinkman Burgemeester van Berg en Dal