Aanpak woningtekort Berg en Dal

( PERSBERICHT - Groesbeek, 28 augustus 2020)

Net als veel gemeenten kent Berg en Dal een groot woningtekort. Nu en in de komende jaren. Op basis van actuele (verwachtings)cijfers heeft de gemeente een actieplan opgesteld om de woningbouw te versnellen.

Waar zit het woningtekort vooral?

Dit is met name het geval in de grotere kernen dichtbij Nijmegen: Beek, Berg en Dal, Ooij en Groesbeek. Het tekort is het grootst bij de betaalbare woningen (koop tot € 250.000, huur tot € 900) en voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen, statushouders, uitstroom jeugdzorg en mensen die zorg nodig hebben.

Wat zijn de plannen?

Van 2020 tot en met 2029 moeten er 1200 woningen gebouwd worden. Dat is een netto toevoeging: als er woningen gesloopt worden komen die aantallen bovenop de 1200. Daarbij ligt de nadruk op kernen vlakbij Nijmegen waar de tekorten het grootst zijn. En als er in de overige kernen ook geschikte bouwlocaties en -projecten mogelijk zijn pakt de gemeente deze ook op. Enkele belangrijke uitgangspunten bij de bouw zijn:  Verstening tegengaan en wijken vergroenen;  Herbestemmen vastgoed;  Duurzame bouw bij koop- en huurwoningen (energieneutraal, aardgasvrij etc.);  Voldoende betaalbare (starters)woningen in de koop- en huursector;  Stimuleren doorstroming: nieuwe woningen worden bij voorkeur ‘levensloopgeschikt’ ontwikkeld, zodat je er bijvoorbeeld ook kunt wonen als je oud bent en minder mobiel.

Wat zijn de vervolgstappen? Als de gemeenteraad op 24 september 2020 akkoord gaat met het actieplan gaat de gemeente de mogelijke locaties voor woningbouw verder onderzoeken. Daarbij kijkt de gemeente wat er wel of niet mogelijk en wenselijk is.